پویش ملی افتخارم ایران به همراه ۱۰ها جوایز ارزشمند کلید خورد +نحوه ثبت نام

پویش ملی افتخارم ایران با شعار «برای آنها که افتخارشان ایران است»به همت سازمان فضای مجازی سراج و موسسه فرهنگی پارسا برگزار می شود