امروز: جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
کد خبر: 29684
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۴ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
چاپ این نوشته
Share
به بهانه سی ونهمین سالگرد انقلاب اسلامی؛

انقلابی که از جنس دین بوده و داعیه دار دین و هدفش دینی باشدآن انقلاب را میتوان با توجه به کلام خداوند انقلاب نور و در وسعت جهان تاریک پر از طلم، انفجار نور تلقی شود چرا که مردم به صورتی انقلابی و نه به صورتی از یک جنبش اجتماعی حکومت ظلم و ظلمت آن زمان را برانداختند.

طلبه مدرسه علمیه رکن الملک، سید فرزام موسویان فرد در یادداشتی به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نوشت؛ اگر تفکرات حال حاضر دنیا را به دو بخش کلی تقسیم کنیم،یک بخش را تفکرات الهی میتوان نامید و بخشی دیگر را تفکرات الحادی.
تفکرات الهی به آن دسته از مقولات سوبژکتیویته ای(ذهنی) گفته میشود که تکیه گاهی الهی ،غایتی الهی،مشروعیتی الهی و بینشی و تفکری الهی دارند.
جهان بینی و ایدئولوژی این دست از تفکرات با محوریت خداشناسی و معاد و تکلیف به عنوان یکی از شاخصه های مسئولیتی انسان شکل میگیرد.
انسان در ارتباط با خداوند هر فعلش مسئولیتی را بر او بار میکند،این مسئولیت میتواند عذاب او را درپی داشته باشد و میتواند پاداش او را در پی داشته باشد همچنین انسان در این دیدگاه فانی نیست بلکه جهانی دیگری در انتظار اوست که با مرگ او زندگی به شکل دیگری ادامه میابد،و در نهایت تمامیه اعمال برای قرب الهی و وجهی از رضای الهی انجام میشود.چرا که تمام وجود و غایت اوست.اوست که می افریند و اوست که میمیراند،اوست که وجود میدهد و اوست که میتواند وجود را به عدم مبدل سازد و اوست که بی نیاز است و همه ی موجودات به او نیازمندند.
پس سلطنت و قدرت و پرستش و خدایی شایسته ی اوست.

در مقابل تفکر الحادی تفکری است که مهمترین مقولات سوبژکتیویته(ذهنی) را به اینگونه بیان میکند:.انسان محور عالم و خدای عالم است، هرانچه هست ماده است و انسان حیاتی دیگری ندارد، آدمی از تمام جهات آزاد است و تکلیفی عاید او نیست و اگر تکلیفی بر او بار میشود برخواسته از قرارداد اجتماعی،و نظم اجتماعی است وچهار تمامی اعمال حول محور سودگرایی و لذت گرایی باید تنظیم شود.
قابل ذکر است که دلیل سوبژه نامیدن این مقولات این است که چنین دیدگاه هایی چه در ادیان و تفکرات الهی و چه در تفکرات الحادی اگرچه برخواسته از واقعیت باشد اما انتزاعی، ذهنی و فهمی است ذهنی که جایگاه این مفاهیم را در ذهن معرفی و اشارت میکند.لکن آنچه واقعی و حقیقی است مفاهیم و مقولات الهی است.
اما قانونی هست به این نحو که هر یک از تفکر الهی و تفکر الحادی برای خود سیستم ها و نظام های سیاسی خاصِ خود را تئوری پردازی میکنند و آن را به اجرا میگذراند.در همین قاعده و قانون است که حکومت های لیبرال دموکراسی اروپایی و امریکایی شکل میگیرد.و بر اساس تفکر الهی است که حکومت های دینی چون حکومت پیامبران الهی از جمله پیامبر اسلام تحت عنوان حکومت اسلامی شکل میگیرد.لکن باید توجه داشت همه ی پیامبران موفق به تاسیس حکومت های الهی نشدند اما به جهت اجرای احکام الهی به قطع و به حتم اگر موقعیت و شرایط محقق میشد آن بزرگواران دست به تاسیس حکومت دینی میزدند. و مردم را حول کلمه ای واحد یک پارچه میساختند.
شاید تا سال ۱۳۵۷حکومتی اسلامی و ناب که بتواند در برابر نظامات الحادی قد علم کند و فریاد اسلام را به گوش مردم دنیا برساند وجود نداشت.
لکن حکومت های صفویه و آل بویه البته آن حکومت و نظامی اسلامی که مد نظر است نبودند.به همین جهت اولین حکومت بر حق اسلامی را میتوان تاسیس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷دانست.
همچنین حکومت های عباسیه و امویه نیز راه حکومت اسلام ناب را به انحراف کشیدند و ولایت را به خلافت بدل کردند.پس آن ها نیز حکومتی دینی نیستند.بلکه شبهه دینی و مشبه به دین هستند.
اما حکومتی که پیامبر(ص) وامام علی(ع) عهده دار آن بودند از جمله حکومت های اسلامی بود که با دسیسه ی سقیفه ای ها به غایت و نهایت خود نرسید.
اما حکومتی که نماینده اسلام است درست زمانی قد برافراشت که حکومت های مادی و الحادی بر سر کار بودند،حکومت هایی که مشی و روش خود را همیشه بر اساس آن اصوله نامبرده چیدمان و تئوری پردازی کرده اند.و براساس عدم تکلیف و عدم و جود خدا و خدایی انسان و با شعار هایی چون عدالت و انسان دوستی و حقوق بشر، جنگ های بیشماری را بر بشریت تحمیل کردند.
همان ها که خدا را کدخدای دهکده ی جهانی میپنداشتند وداعیه دار عدالت بودند،همیشه مردم دنیا را از جنگ و قدرت فیزیکی خود ترسانده است،همیشه هرکه بر خلاف مشی و سیره ی او رفتار کند اعمال تحریم شده است الا اینکه به او باج داده شود و در فضایی به گفته ی خودشان دیپلماتیک رایزنی هایی را صورت دهند و حکومت های جهان را زیر بال و پر خونین خود جای دهند لکن تئوری های خود را به خورد ملت ها دهند و آنان را مطیع خویش سازند.
در همین فضای دگم و اتوریته ی ظلمت بر مردم بود، که انفلابی دینی شکل گرفت،انقلابی که با پشتوانه ای مردمی تا به حال به مسیر خود ادامه داده است انقلابی که از جنس دین بود و از نوع تقابل حق با باطل.
خداوند نیز در این باره میفرمایند:
الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النورو الذین کفروا اولیاوهم الطغوت یخرجونهم من النور الی ظلمات(۲۵۷/بقره)
خداسرپرست و یار کسانی است که ایمان اورده،آنان را از تاریکی ها به سوی نور بیرون میبرد.وکسانی که کافرشدند،سرپرستان آنا طغیان گرانند که آنان را از نور به سوی تاریکی ها بیرون میبرند.
کلام خداوند اسلام و دین الهی را نور مینامد،و خارج شدن از دین و حیطه ی الهی را وارد شدن در ظلمت و تاریکی مینامد.
و به راستی چنین است ، در طول تاریخ بشریت همواره کسانی که به غیر از دین حق و دین الهی گرویدند جنایات بیشماری کردند،و اگرکسانی در دین متخلف و به سمت تاریکی تمایل داشته است این چهره ی نفاق را نمایان میکند،چهره ای که در اکثر حکومت های دینی نمود داشته است.مانند چهره ی طلحه و زبیر که داعیه ی اسلام داشتند اما با حکومت حق و با امام عادل (امام علی(ع)) وارد جنگ شدند و نفاق خود را نمایان ساختند و مانند سقیفه ای ها که حکومت بر حق امامت و ولایت را به خلافت بدل کردند و از نائب بر حق رسول اکرم (ص) آن حق را گرفتند و هکذا …
اما آنچه بر اساس تئوری پیش رو مشخص است انقلابی که از جنس دین بوده و داعیه دار دین و هدفش دینی باشد و آن دین هم بر حق بوده و نظامش چون دین اسلام و انقلاب اسلامی تئوری های دینی را به اجرا گذارد، آن انقلاب را میتوان با توجه به کلام خداوند انقلاب نور و در وسعت جهانی خودش که درتاریکی های جهانی یعنی در تفکرات الحادی جهان شروع به شکفتن گرفت،میتواند انفجار نور تلقی شود چرا که مردم به صورتی انقلابی و نه به صورتی از یک جنبش اجتماعی حکومت ظلم و ظلمت آن زمان را برانداختند و حکومتی نو بنا کردند که آوازه اش در جهان پیچید.و حکومت های الحادی را به شوک و ترس واداشت.
و این دو مفهومه انفجار و انقلاب دو مفهوم ترکیبی است که اولی خبر از عظمت آن،سرعت و جدیت آن میدهد و دومی خبر از تغییر زیرساخت ها و خبر از تسخیر دل ها و قلب ها در سطوح مردم جامعه میدهد.
و میدانیم که مسئولینِ دلسوز و میهن دوست و دین شناس و زمانه شناس میبایست قدر این انقلاب و مردم بدانند و از آن صیانت و حفاظت کنند و در پیشرفت و پیشگامیه آن تلاش مضاعف درپیش گیرند.

انتهای پیام/

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها